Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Formularz Nominacji

Zapraszamy do wypełnienia formularza nominacji XVIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego przyznawanej polskim dziennikarzom za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej.

Przed wskazaniem kandydata prosimy o zapoznanie się z regulaminem tegorocznej edycji:

Zasady tegorocznej nominacji kandydatów do Nagrody określa poniższy wyciąg z regulaminu:

 1. Kandydatów do Nagrody mogą nominować kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych w Polsce a także Członkowie Jury Nagrody,
 2. Każda redakcja ma prawo do nominacji nie więcej niż trzech dziennikarzy, przy czym tylko jeden zgłoszony dziennikarz może być pracownikiem redakcji zgłaszającej,
 3. Każdy Juror ma prawo nominacji nie więcej niż dwóch dziennikarzy.
 4. Nominowane do Nagrody Głównej mogą być utwory dziennikarskie, które zostały opublikowane w prasie lub wyemitowane w mediach elektronicznych w okresie od 1 maja 2012 do 30 sierpnia 2013 r.
 5. Utwory dziennikarzy nominowanych do Nagrody będą oceniane wg. następujących kryteriów:
  1. znaczenie dla edukacji ekonomicznej społeczeństwa,
  2. ważkość poruszanej problematyki,
  3. poziom warsztatowy,
 6. W ocenie mogą być także wzięte pod uwagę inne szczególne elementy, w sposób istotny wpływające na wartość utworu lub zasługi dziennikarz w dziedzinie publicystyki ekonomicznej,
 7. Nominacje kandydatów do Nagrody Głównej przyjmuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do dnia 5 września 2013 r.

 

FORMULARZ NOMINACYJNY

 

 

Panel Jury