Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Członkowie Jury XVIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego- Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniersytetu Ekonomicznego w Krakowie,- Prof. dr hab. Lesław Gajek, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,- Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,- Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa,- Sebastian Kolisz, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie,- Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,- Jan Lubomirski-Lanckoroński, Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich,- Dr Julita Maciejewicz-Ryś, Wnuczka E. Kwiatkowskiego - Honorowy ambasador Jury Nagrody,- Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,- prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,- Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Rektor AE w Krakowie w latach 1990-1996, pomysłodawca Nagrody im. E. Kwiatkowskiego,- Ewa Paga, Prezes Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi,- Ryszard Petru, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich,- Marek Piwowarczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club,- Dr Artur Pollok, Prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,- Jacek Rostowski, Minister Finansów RP,- Dr Andrzej Rzońca, Członek Rady Polityki Pieniężnej,- Sabina Salamon, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Rzecznik Grupy Deutsche Bank w Polsce,- Red. Maciej Samcik, Laureat XVI edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego,- Red. Andrzej Stawiarski, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,- Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej,- Anna Szymańska-Klich, Prezes Instytutu Studiów Strategnicznych,- Prof. dr hab. Leszek Żabiński, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,- Red. Jacek Żakowski, Laureat XVII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego,

Panel Jury