Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Kalendarz tegorocznej, XVIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego

• do 15 sierpnia 2013 r.
– pozyskanie patronów Nagrody,


• do 5 września 2013 r.
– nadsyłanie nominacji przez redakcje i członków Jury,

• do 9 września 2013 r.
- nadsyłanie materiałów przez nominowanych dziennikarzy,


• od 12 do 26 września 2013 r.
– 2 tygodnie przeznaczone na zapoznanie Jurorów z nominowanymi utworami,


• 26 września 2013 r., godz. 11:00 Sala Senacka UEK
– posiedzenie Jury Nagrody,


• 7 października 2013 r. – uroczyste wręczenie Nagrody Głównej oraz Nagrody Studenckiej podczas inauguracji 89. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Panel Jury