Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Kontakt

Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
pawilon Księżówka, pokój K9
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

tel.: 12 293 58 57 (Piotr Bednarski),

tel.: 12 293 58 36 (Natalia Ibragimowa),

tel.: 12 293 58 38 (Katarzyna Czeremańska),

faks: 12 293 58 34

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl
http://kwiatkowski.uek.krakow.pl

 

Panel Jury