Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) to postać, która nie bez powodu patronuje Nagrodzie przyznawanej polskim dziennikarzom przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Po pierwsze, ten wybitny ekonomista, który znacząco wpłynął na kształt polskiej historii gospodarczej XX wieku, był rodowitym krakowianinem i w tym mieście spędził wiele lat swojego aktywnego życia. Po drugie, Kwiatkowski doceniał siłę mediów: znany był jako miłośnik radia, współpracował z licznymi czasopismami fachowymi, był świetnym stylistą – każde swoje wystąpienie sam starannie cyzelował i dbał o to, by jego teksty były podawane do publicznej wiadomości w prasie. Nie tylko zmieniał oblicze międzywojennej Polski (Melchior Wańkowicz napisał o nim, że z kraju „leśnego i polnego” zrobił kraj „zbrojny i przemysłowy”), ale też – starał się, by te zmiany były powszechnie propagowane i doceniane (np. organizując wycieczki dla publicystów i dziennikarzy po terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego).

Ten „wybitny przedstawiciel polskiej myśli gospodarczej” (tak nazwał Kwiatkowskiego Senat Uniwersytetu Gdańskiego w uzasadnieniu przyznania mu tytułu doctor honoris causa) i jeden z najbardziej zachodnioeuropejskich Polaków aktywnie włączał się w pracę na rzecz tworzenia młodego państwa polskiego.

Pełnił funkcje ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu, wicepremiera i kierownika Delegatury Rządu ds. Wybrzeża. Przyczynił się do budowy portu i miasta Gdyni, zapoczątkował rozwój towarzystw żeglugowych, sprawował pieczę nad budową nowoczesnej jak na owe czasy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach koło Tarnowa oraz patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu (był autorem planu i koordynatorem budowy COP). Był niezwykłym mężem stanu, który wyróżniał się erudycją (interesował się nie tylko ekonomią, ale też chemią, historią, polityką morską i nowinkami technicznymi) i bogatą osobowością. Był członkiem licznych towarzystw naukowych. W 1972 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz otrzymał złotą odznakę „Zasłużony Pracownik Morza”. 13 czerwca 1997 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług.

Źródło: Marian Marek Drozdowski, „Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło”, Kraków 1989.

 

Panel Jury