Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Organizator

Biuro Prasowe Centrum Kancelarii Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
pawilon "Księżówka" 1 piętro, pokój K9
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

tel.: 12 293 58 57

kom. 695 608 264
faks: 12 293 58 34

e-mail: kwiatkowski@uek.krakow.pl
http://kwiatkowski.uek.krakow.pl

 

Panel Jury