Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Rys historyczny Nagrody

W 1995 r.  w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach, a także dostrzegając potrzebę wyróżniania i nagradzania autorów wybitnych utworów dziennikarskich o tematyce ekonomicznej, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego (dawnej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Wybór patrona konkursu nie był przypadkowy. Eugeniusz Kwiatkowski to wybitna postać w historii Polski XX wieku. Ekonomista, minister przemysłu i handlu, minister skarbu, wicepremier, kierownik delegatury rządu ds. Wybrzeża.

W 2003 r. dokonano zmiany formuły Konkursu, która skutkowała powołaniem Kapituły Konkursu. W skład kapituły wchodzą: rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie delegowany do Kapituły przez Senat Uczelni, Minister Gospodarki i Pracy, Prezydent Miasta Krakowa oraz przedstawiciele mediów i instytucji gospodarczo-ekonomicznych.

Powołani członkowie Kapituły zgłaszali nominacje do dwóch nagród konkursowych: głównej - Nagrody im. E. Kwiatkowskiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia dziennikarskie w dziedzinie ekonomii oraz do nagrody dodatkowej, przyznawanej za najlepszy utwór dziennikarski z zakresu finansów i bankowości, zwanej Nagrodą Jury. Zadaniem Kapituły było również wyłonienie ze swojego grona Jury, które podejmowało decyzje o przyznaniu nagród.

Od 2006 r. przyznawana jest tylko jedna główna Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Grono Jury powiększono o dyrektorów i prezesów renomowanych instytucji ekonomicznych, analitycznych oraz gospodarczych, najwybitniejszych polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych firm i korporacji będących w ocenie studentów UEK najlepszymi polskimi pracodawcami.

Podczas XIV edycji Nagrody zaprezentowano nowy wymiar wymiar Nagrody, bazujący na 14 latach bogatych doświadczeń, jednocześnie wpasowując się w dzisiejsze realia, informatyzację mediów oraz postęp nauk ekonomicznych. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono dziennikarzy ekonomicznych, społecznych i gospodarczych wszystkich polskich redakcji. Od tego roku zwycięzca staje się posiadaczem czeku na 15 000 zł, w jego ręce trafia także symboliczna statuetka patrona Nagrody.

Podczas jubileuszowej XV edycji Konkursu w miejsce dwóch posiedzeń Jury oraz Kapituły Konkursu zaproponowano pojedyncze posiedzenie Jury Nagrody, które podczas jednego wrześniowego spotkania wybierze laureata Nagrody. Jury oceniać będzie prace opublikowane w polskich środkach masowego przekazu w ostatnim roku tj. od 31 lipca 2009 do 31 lipca 2010.

 

W 2013 roku oprócz Nagrody Głównej, przyznawana jest także Nagroda Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego. Nagroda ta jest adresowana to studentów polskich uczelni ekonomicznych a jej celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie standardów i warsztatu polskiego dziennikarstwa. Laureat I edycji Studenkiego Lauru im. E. Kwiatkowskiego otrzyma w nagrodę czek na 5000 zł ufundowany przez Mecenasa Nagrody - Deutsche Bank PBC S.A. oraz sprzęt komputerowy ufundowany przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Uroczystość wręczenia nagród tradycyjnie odbywa się w szczególnej oprawie inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Panel Jury