Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Wytyczne dla nominowanych dziennikarzy

Zgodnie z tegorocznym regulaminem Nagrody nominowane mogą być utwory dziennikarskie, które zostały opublikowane w prasie lub wyemitowane w mediach elektronicznych w okresie 1 maja 2012 - 30 sierpnia 2013.

Regulamin nie wprowadza także żadnych ograniczeń, co do gatunku dziennikarskiego utworów nominowanych do Nagrody.

Ważne jest, iż Nagrodę może otrzymać tylko jeden dziennikarz. Nie jest ona przyznawana zespołom dziennikarskim ani redakcjom.

Niniejszy regulamin określa również w art. 7 zasady nadsyłania materiałów do oceny Jury. Nominowani do Nagrody dziennikarze otrzymują zawiadomienie o nominacji. Nagrodę może otrzymać autor nominowanego materiału, który w wyznaczonym czasie zostanie nadesłany przez do oceny Jury.

W przypadku nominowania przez Jury autora bez podania tytułu utworu, nominowanemu autorowi przysługuje prawo wyboru zgłaszanego do Nagrody materiału (opublikowanego w ww. okresie).

Nominowane prace prosimy przesyłać do dnia 9 września na adres: rzecznik@uek.krakow.pl lub też listownie:

 

Piotr Bednarski

Rzecznik Prasowy
Centrum Kancelarii Rektora
tel. 12 293 5857


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
pawilon "Księżówka" 1 piętro, pokój K9,
ul. Rakowicka 27,

31-510 Kraków


Panel Jury