Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Nominacje do Nagrody

1. Paweł Blajer, telewizja „TVN CNBC”, nominowany za magazyn ekonomiczny promujący przedsiębiorczość w Polsce. "Blajer mówi: Biznes". Paweł Blajer w swoim programie porusza i stara się rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby prowadzące własną działalność lub te, które dopiero planują założenie własnej firmy. Prowadzący podpowiada, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami wynikającymi z konieczności rozliczeń z urzędem skarbowym, a także jak rozmawiać z urzędnikami czy własnymi pracownikami. W każdym wydaniu programu widzowie znajdą proste rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W czasie trwania programu widzowie mogą wysyłać pytania za pośrednictwem strony internetowej: www.tvncnbc.pl

2. Paweł Blajer, telewizja „TVN CNBC”, nominowany za program "Blajer Mówi: Biznes" emitowany 15 listopada 2011 r., poruszający tematykę ekonomicznych aspektów wprowadzenia zakazu palenia w lokalach gastronomicznych. Materiał rzetelnie przedstawiał sytuację ekonomiczną branży gastronomicznej na rok po wprowadzeniu zakazu palenia.

3. Jan Cipiur, portal „STUDIO OPINII”, nominowany za za artykuł: Teoria gier w polityce i gospodarce. Artykuł w bardzo interesujący sposób ukazuje, że gdyby w polityce gospodarczej wykorzytywany był dorobek naukowy podejmowane decyzje byłyby znacznie skuteczniejsze i lepsze.

4. Arkadiusz Ekiert, „Polskie Radio Program III”. Od ponad 10 lat Pan Arkadiusz Ekiert jest dziennikarzem radiowej Trójki. W redakcji aktualności Programu Trzeciego głównym obszarem pracy zawodowej redaktora jest ekonomia i gospodarka. Arkadiusz Ekiert redaguje i prezentuje na antenie Trójki serwisy ekonomiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:31-07:33 oraz 17:31-17:33 w ramach audycji „Zapraszamy do trójki”. Program dotyczy szeroko rozumianej tematyki gospodarczo–ekonomicznej. W swoich audycjach redaktor Ekiert mówi o przedsiębiorczości, reformie gospodarczej, zachowaniach inwestorów rynków walutowych i giełdowych Przekazywane informacje, prezentowane są w sposób kompetentny i atrakcyjny. Należy podkreślić umiejętność ukazania problemów finansów oraz przybliżanie tematyki finansowej społeczeństwu w sposób stonowany, jak również odpowiedzialne ukazywanie tematyki finansowej w zmieniających się realiach gospodarczych. Wyważony przekaz informacyjny jest szczególną wartością w okresie zawirowań finansowych natomiast rzetelnie opracowane informacje ekonomiczne stanowią ważny czynnik zwieszający świadomość ekonomiczną słuchaczy.

5. Aleksandra Fandrejewska, dziennik „Rzeczpospolita”, nominowana za komentarz "Szanowny Panie Ministrze", który ukazał się w Rzeczpospolitej 26 kwietnia 2012 roku. Autorka porusza ważny temat zadłużenia naszego kraju i w krótkiej formie polemizuje z ministrem finansów, przy okazji edukując czytelników. Ten tekst to jeden z wielu, w których dziennikarka gazety w sposób prosty, zrozumiały i kompetentny pisze o polskiej gospodarce. Często walory informacyjne, przeplatają się z edukacją ekonomiczną. Artykuły prezentują wysoki poziom warsztatowy.

6. Witold Gadomski, dziennik „Gazeta Wyborcza”, nominowany za artykuł pt. "Demografia nas dopadnie" (Gazeta Wyborcza. wyborcza.pl, 21 marca 2012), w którym podaje w przystępny sposób precyzyjny opis problemów demograficznych Polski i ich implikacji ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych. Autor analizuje trendy i możliwe drogi wyjścia z kryzysu demograficznego w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat. Przywołując opinie znanych specjalistów, pisze o potrzebie poszukiwania nowego podejścia, które pozwoli "zorganizować społeczeństwo z przeważającą liczbą ludzi starych mających potężną władzę polityczną". Demografia zmieni zasadniczo sposób funkcjonowania gospodarki, mediów, edukacji oraz tradycyjny podział ról społecznych, gdzie dominującą cechą jest wiek. W szczególności wiele zawodów zostanie zdominowanych przez ludzi w wieku 65+, i to niezależnie od ustawowego podniesienia wieku emerytalnego. Dużo danych + mało propagandy = dobre dziennikarstwo.

7. Maciej Głogowski, radio „TOK FM”, telewizja „Bankier.tv”, nominowany za rzeczowe i dogłębne omawianie bieżących wydarzeń gospodarczych, opieranie się modom światopoglądowym i populizmowi intelektualnemu, dociekliwe dopytywanie, ale i uważne słuchanie własnych rozmówców.

8. Maciej Głogowski, radio „TOK FM”, telewizja „Bankier.tv”. Dziennikarz TOK FM, współredagujący program EKG. Prowadzi także spotkania w telewizji internetowej Bankier.tv. Duża wiedza ekonomiczna, umiejętność posługiwania się nią. Programy internetowe cieszą się dużą oglądalnością ze względu na zakres tematyczny jak i rangę zapraszanych gości. Dobre pióro i ciekawie rysująca się przyszłość dla dziennikarstwa ekonomicznego.

9. Bartek Godusławski, „Polska Agencja Prasowa”, nominowany za cykl depesz na temat wskaźników finansów publicznych i prognoz makroekonomicznych na 2012 rok opublikowanych w kwietniu 2012. Depesze newsowe, pierwsze na rynku, informacje zdobyte samodzielnie, wyprzedzające konkurencję z innych mediów, cytowane następnie w raportach banków inwestycyjnych i prasie. Depesze opublikowane w serwisie dla profesjonalnych uczestników rynków finansowych. Odbiorcy serwisu ekonomicznego PAP oczekują specjalistycznej informacji, na której mogą zarobić i dzięki której mogą być pierwszymi na rynku. W tym kontekście Bartek Godusławski spełnił oczekiwania newsowe jako dziennikarz bardzo wyczulony na potrzeby uczestników rynków finansowych, dobrze je rozumiejący, mający wszechstronną wiedzę i doświadczenie. Jego newsy niejednokrotnie "ruszały rynkiem", były cytowane przez polskie i zagraniczne banki inwestycyjne. Specjalizuje się w tematyce makroekonomicznej, ale sprawnie porusza się też po zagadnieniach związanych w prywatyzacją czy rynkiem kapitałowym. Pracowity, sumienny, odpowiedzialny, specjalizujący się w informacji pierwotnej, bazowej, która stanowi podstawę dla innych dziennikarzy ekonomicznych. Dziennikarz absolutnie samodzielny, poszukujący, nie powtarzający po innych.

10. Włodzimierz Knap, „Dziennik Polski”, brak uzasadnienia

11. Krzysztof Kolany, portal „Bankier.pl”, nominowany za artykuł „5 najczęstszych kłamstw o kryzysie”

12. Jacek Kowalczyk, dziennik „Puls Biznesu”, nominowany za profesjonalizm, lekkie pióro oraz umiejętność przedstawiania trudnych zagadnień makroekonomicznych w prosty i ciekawy sposób. Czytelnicy doceniają przedstawianie skomplikowanych mechanizmów rządzących rynkiem pracy, stopami procentowymi czy rentownością obligacji w sposób, który pozwala im wykorzystywać informacje w codziennej pracy.

13. Jakub Kurasz, dzienniki "Rzeczpospolita”, „Parkiet”. Dziennikarz zajmujący się tematyką ekonomiczną, a w szczególności procesami prywatyzacyjnymi, najważniejszymi Spółkami Państwa oraz rynkiem kapitałowym. Nominacja za duże wyczucie w przedstawianiu newralgicznych informacji ekonomicznych, za rzetelność i wybór tego, co szczególnie istotne, a nie sensacyjne. Redaktor, który w umiejętny sposób analizuje, wyciąga wnioski i przedstawia fakty ekonomiczno-gospodarcze, edukując przy tym społeczeństwo i pokazując, że każde działanie państwa ma bezpośredni i pośredni wpływ na pojedynczego obywatela.

14. Mateusz Machaj, „Blog Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa”. Uważam, że dr Mateusz Machaj zasługuje na przyznanie nagrody ze względu na łączenie pracy naukowej na uczelni wyższej oraz pracy w charakterze publicysty. Mateusz Machaj dzięki solidnej wiedzy ekonomicznej publikuje ciekawe analizy, artykuły, wywiady, które wyróżniają się na rynku publicystycznym. Na uwagę zasługuje fakt współprowadzenia bloga kryzys.mises.pl. Twórczość Mateusza Machaja zawsze charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym i rzetelnością, dzięki czemu jego publikacje są dla mnie źródłem wiedzy.

15. Ewa Matyszewska, „Dziennik Gazeta Prawna”. Publikacje Ewy Matyszewskiej posiadają wysoki walor edukacyjny przy zachowaniu maksymalnego stopnia fachowości. Spośród opublikowanych w okresie 1 sierpnia 2011 - 30 kwietnia 2012 r. artykułów, wybór padł na materiał pt. "Skarbówka przykręca śrubę handlującym w internecie" (z 20 kwietnia 2012 r.) - temat ważny z racji bardzo aktualnego zjawiska nieopodatkowanego obrotu handlowego w Internecie, na którym Skarb Państwa traci wpływy z podatków.

16. Daniel Mieczkowski, miesięcznik i portal „Rynek Zdrowia.pl”, nominowany za artykuł pt.: "Wzrost akcyzy na papierosy uchroni tysiące Polaków przed groźnymi skutkami palenia", opublikowany 8 lutego 2012 r. w Rynku Zdrowia. Artykuł poruszał zdrowotne aspekty opodatkowania wyrobów tytoniowych. To niezwykle ciekawa analiza ekonomiczna, łącząca obszar zdrowia publicznego z ekonomią. Artykuł Pana Daniela Mieczkowskiego był sumienną analizą ekonomicznych aspektów opodatkowania wyrobów tytoniowych, które powodują większe wpływy do budżetu państwa, oraz spadek konsumpcji tytoniu.

17. Wiesława Moczydłowska, dziennik „Rzeczpospolita”. Autorka wybitnych tekstów i rozmów o tematyce księgowej, które w łatwy i przejrzysty sposób tłumaczą  szerokiemu spectrum czytelników podstawowe zagadnienia i procesy księgowo-finansowe.

18. Łukasz Pałka, portal „Money.pl”, nominowany za wywiad, w którym grecki ekonomista przewidział, jak potoczą się losy reform w jego ojczyźnie po wyborach.

19. Ryszard Petru, Blog „Ryszardpetru.bblog.pl”, nominowany za cykl artykułów poświęconych współczesnemu kryzysowi gospodarczemu

20. Marek Pielach, portal „ObserwatorFinansowy.pl”, nominowany za artykuł: Im gorzej na Południu, tym szybsza pomoc Północy. Artykuł w klarowny sposób ukazuje jak Europa, zwłaszcza Niemcy stopniowo będę ustępować naciskom związanym z ratowaniem krajów południa Europy. Wszystko się potwierdza.

21. Grzegorz Siemionczyk, dziennik „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, nominowany za klarowne i zrozumiałe tłumaczenie czytelnikom przyczyn i skutków kryzysu, a szczególnie za jasne opisywanie na łamach "Rz" zawiłych instrumentów finansowych w ramach cyklu "Świat ekonomii".

22. Grzegorz Siemionczyk, dziennik „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, nominowany za artykuł "CDS - dobra polisa ubezpieczeniowa czy zły zakład" ukazujący wybitny poziom warsztatowy autora oraz ważkość poruszanej problematyki, która wpływa na życie każdego obywatela w sposób bardzo odczuwalny i dostrzegalny. Nie bez znaczenia jest także ogromna wartość edukacyjna publikacji, napisanej językiem zrozumiałym nawet dla nie-ekonomisty, dzięki czemu ta niełatwa problematyka przedstawiona jest w sposób pozwalający przybliżyć społeczeństwu istotne kwestie ekonomiczne.

23. Adam Sojka, „TVP Katowice”, nominowany za cykliczny magazyn gospodarczego „Trudny Rynek”

24. Sebastian Stodolak, tygodnik „Wprost”, nominowany za artykuł: Marketing wyrzutów sumienia. Artykuł opisuje wielką skalę hipokryzji w świecie związanej z pomocą biednym krajom, zwłaszcza afrykańskim. Wskazuje, ze jedyną skuteczną droga jest upowszechnianie Fair Trade (handel sprawiedliwy). Wolny rynek pozwala biednym krajom wydobyć się z biedy.

25. Przemysław Talkowski, telewizja „Polsat”. Program Przemysława Talkowskiego „Państwo w państwie” jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Scenariusz każdego z programów osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzędniczej, skutkiem której jest bankructwo przedsiębiorstwa, ruina przedsiębiorcy i utrata pracy przez pracowników. Program piętnuje nieuczciwych urzędników i upomina się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Ideą przewodnią programu jest walka z powszechnym w klasie urzędniczej przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy. Od października 2011 roku program emitowany jest w każdą niedzielę na głównym kanale Telewizji Polsat. Program został nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Związku Pracodawców Polskich za rok 2011.

26. Marek Tejchman, telewizja „TVN CNBC”, nominowany za spokój i profesjonalizm w przekazywaniu telewidzom tego co ma wpływ na ich portfele

27. Judyta Watoła, dziennik „Gazeta Wyborcza”, nominowana za artykuł pt.: "Im droższe papierosy, tym mniej palaczy", opublikowany 8 lutego 2012 r. w Gazecie Wyborczej. Artykuł poruszał niezwykle istotną kwestię podnoszenia podatków na wyroby tytoniowe. Obszar ekonomii używania tytoniu jest w Polsce pomijany, a stanowi bardzo silny element stabilizacji finansowej naszego kraju. Artykuł Pani Judyty Watoły był sumienną analizą ekonomicznych aspektów opodatkowania wyrobów tytoniowych, które powodują większe wpływy do budżetu.

28. Michał Zieliński, radio „RMF FM”. Dziennikarz Michał Zieliński jest wydawcą Faktów oraz Faktów Ekonomicznych w radiu RMF-FM i RMF-Classic. Michała Zielińskiego wysoko cenię za umiejętność syntezy faktów i przekazania informacji w bardzo krótkim czasie na antenie. Na uwagę zasługuję również fakt angażowania się przez Michała Zielińskiego w świecie nauki, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

29. Jacek Żakowski, tygodnik „Polityka”, nominowany za cykl wywiadów z wybitnymi ekonomistami opublikowanych w Polityce oraz dodatku Niezbędnik Inteligenta (niecykliczny dodatek do tygodnika „Polityka”)
Panel Jury