Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Nominacje do Nagrody

1. Jan Cieński – „Financial Times”, nominowany za opisywanie rozwoju gospodarczego w Polsce w czasie kryzysu, a także innych ważnych wydarzeń z kraju. Znany z obiektywizmu i rzeczowego przedstawiania faktów, dzięki czemu Polska poprawiła swój wizerunek w FT. Za inspirujące i zmuszające do przemyśleń artykuły w „Polityce”.

2. Jerzy Dudała - Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”, nominowany za artykuły o tematyce gospodarczej, dotyczące głównie branży energetycznej i wydobywczej. Wieloletni komentator procesów zachodzących w branży energetycznej w Polsce i na świecie. Znawca specyfiki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Konsekwentnie zwracający uwagę na potrzeby rozwoju, inwestycji i strategicznych zmian, w kluczowym dla polskiej gospodarki, sektorze wydobywczym. Świadomy zagrożonej przyszłości górnictwa oraz elementarnych błędów w jego zarządzaniu. Trwale apelujący o przełomowe działania. Stale zwiększający świadomość społeczeństwa o rosnącej potrzebie zmian i skutkach braku konsekwentnych decyzji. Prowadził liczne wywiady z Prezesami czołowych firm energetycznych i górniczych w Polsce. Autor licznych raportów i analiz rentowności branży energetycznej. Konfrontując swoje tezy z poglądami analityków, wskazuje na konkretne rozwiązania, które skutecznie przyczynią się do wzrostu atrakcyjności polskiej marki w globalnej gospodarce.

3. Bartłomiej Dwornik – portal Money.pl, nominowany za bardzo klarowne przybliżanie czytelnikom portalu trudnych tematów ekonomicznych, a przede wszystkim za artykuł "Długi Polski rosną. Warte są już tyle, ile koncern Google".

4. Andrzej Dryszel – Tygodnik "Przegląd", nominowany za cykl publikacji na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych, w tym: "Jak marnujemy składki emerytalne", "Mniej pieniędzy na fundusze emerytalne", "Zarobić na emerycie", "Bije dzwon dla OFE".

5. Maciej Głogowski – TOK FM, nominowany za upowszechnianie wiedzy ekonomicznej na wysokim poziomie merytorycznym w przystępny i zrozumiały sposób - z dbałością o pokazanie głębi i dynamiki zjawisk rynkowych, bez ulegania pokusie wprowadzania zbędnych uproszczeń.

6. Prof. Tomasz Gruszecki – Katolicki Uniwersytet Lubelski, nominowany za cykl artykułów poświęconych ostatniemu kryzysowi finansowemu na świecie oraz zmieniającej się stratyfikacji wpływów na gospodarcze losy świata ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownego wzrostu pozycji Chin.

7. Paweł Jabłoński – „Rzeczpospolita”, nominowany za ostre komentarze ekonomiczne, a w szczególności za artykuł "Wyborczy flirt z socjalizmem".

8. Sebastian Karbarczyk – Polska Agencja Prasowa, nominowany za obiektywizm, szeroką wiedzę na temat polskiego sektora bankowego, solidne warsztatowo dziennikarstwo agencyjne związane z tematyką finansową i bankową szczególnie w kontekście wykorzystania materiałów agencyjnych przez gazety i media regionalne oraz portale internetowe. Podkreślić należy także solidność zawodową oraz poświęcenie i wytrwałość w promocji i prezentacji tematyki ekonomicznej i bankowej.

9. Alicja Kostecka – Eurologistics, nominowana za publikacje pozwalające spojrzeć na gospodarkę z nowej szerszej perspektywy, pokazujące powiązania występujące w globalistycznym świecie i ich wpływ na zarządzanie poszczególnymi branżami, a w szczególności za tekst pt. "Potrzebne jest globalne zarządzanie".

10. Olga Kozierowska – Radio PIN, nominowana za pierwszy w Polsce cykl audycji "Sukces Pisany Szminką", promujących przedsiębiorczość kobiet, emitowanego na antenie Radia PIN. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką konkursu Sukces Pisany Szminką - Bizneswoman Roku.

11. Prof. Jacek Kulawik – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności, nominowany za cykl przenikliwych, nie pozbawionych profetycznych wizji artykułów poświęconych przemianom gospodarczym w coraz bardziej globalizującym się świecie.

12. Jakub Kurasz – „Rzeczpospolita”, nominowany za pragmatyzm ekonomiczny prezentowany na łamach „Rzeczpospolitej” i innych polskich mediów, za stabilnie wysoki poziom Zielonych Stron „Rzeczpospolitej”, co jest efektem jego charyzmatycznej i tytanicznej. Za cykl wywiadów prowadzonych wspólnie z Cezarym Szymankiem na łamach Rzeczpospolitej i Radia PiN.

13. Konrad Niklewicz – „Gazeta Wyborcza”, nominowany za trafne komentowanie tematów ekonomicznych na swoim blogu - blogUE - który trafnie przybliża to, co dzieje się aktualnie w Unii Europejskiej, a w szczególności za wpis klarujący problem GMO.

14. Wojciech Orliński – „Gazeta Wyborcza”, nominowany za cykl „Orliński pyta Orłowskiego”, za umiejętność nadzwyczaj prostego, zrozumiałego, a zarazem kompetentnego tłumaczenia rzeczy bardzo trudnych, a przydatnych każdemu.

15. Ryszard Petru – „Gazeta Wyborcza”, nominowany za cykle artykułów poświęconych istocie, przyczynom i przebiegowi współczesnego kryzysu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji makroekonomicznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problemu równowagi sektora finansów publicznych.

16. Paweł Pietkun - "Gazeta Bankowa", nominowany za wnikliwe i nietuzinkowe postrzeganie gospodarczych i ekonomicznych aspektów życia, poparte obiektywizmem i rzetelnością dziennikarską. Za odwagę w głoszeniu mało popularnych tez i obronę wartości takich jak uczciwość, godność, honor – również w odniesieniu do biznesu – które wielu przedstawicielom życia społecznego, politycznego, gospodarczego, finansowego i publicystom wydają się zbyt anachroniczne i śmieszne by zawracać sobie nimi głowę. Za konsekwentne dążenie do celu, bezinteresowność i niezłomność w poszukiwaniu prawdy. Za charakter i chart ducha.

17. Krzysztof Rokosz – „Ludzie Sukcesu”, nominowany za artykuły: „Wygrać z kontrolerem fiskusa” oraz „Kontrola nieujawnionych źródeł przychodu to nie kataklizm”.

18. Maciej Samcik – „Gazeta Wyborcza”, nominowany za cykl artykułów nt. SKOK-ów.

19. Wawrzyniec Smoczyński – „Polityka”, nominowany za artykuł "Czas zapłaty. Zadłużony świat" w którym porusza gorący temat zadłużenia wielu państw. Pisze o tym w sposób prosty i zrozumiały, pokazuje jak z tym problemem radzi sobie świat. Wawrzyniec Smoczyński opublikował w ostatnich miesiącach wiele niezwykle interesujących i ważnych artykułów poświęconych kryzysowi gospodarczemu na świecie. Mają one duże znaczenie dla edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Przedstawiają różne aspekty gospodarki światowej w sposób prosty i zrozumiały. Autor często w tekstach używa słowniczka i tłumaczy różne pojęcia. Wysoki jest także poziom warsztatowy tych artykułów.

20. Ewa Sokólska – „Gazeta Wyborcza” Oddział w Białymstoku, nominowana za artykuł pt.: „Całe Łapy siedzą głodne”.

21. Wojciech Szeląg - „Polsat News”, nominowany za program „Biznes Informacje”.

22. Cezary Szymanek – Radio PiN, nominowany za najbardziej profesjonalne rozmowy o gospodarce w polskim radiu Za najcelniejszą i wzorową informację gospodarczą w radiu PiN w porównaniu do polskiej konkurencji Za cykl wywiadów w radio PiN i w Rzeczpospolitej z osobistościami świata polskiej gospodarki prowadzony wspólnie z Jakubem Kuraszem.

23. Wojciech Wojnowski - Miesięcznik UE Fundusze Strukturalne, nominowany za wywiad z prof. Stanisławem Gomułką w którym zostały poruszone najważniejsze kwestie związane z kryzysem ekonomicznym na świecie i jego skutkami dla Polski. Precyzyjne omówienie ekonomicznych aspektów.

24. Michał Zieliński - TVP (OTV Lublin), nominacja za całokształt publicystyki ekonomicznej w prasie, za racjonalność myślenia zgodną z zasadami gospodarki rynkowej, za wieloletnie przekonywanie czytelnika, iż w gospodarce "białe jest białe, a czarne jest czarne", za konsekwencję w głoszonych poglądach, iż gospodarka funkcjonuje zgodnie z własnymi zasadami a nie polityczną koniunkturą.

25. Jacek Żakowski – "Polityka", nominowany za artykuł „Czterej panowie B” oraz za inne inspirujące i zmuszające do przemyśleń artykuły w tygodniku „Polityka”.
Panel Jury