Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Jury Nagrody- dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,- red. Zbigniew Bartuś, Laureat XIV edycji Nagrody,- Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,- prof. dr hab. Adam Budnikowski, Rektor Szkoły Głównej Handlowej,- Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa RP,- prof. dr hab. Jan Czekaj, Profesor UEK, były członek Rady Polityki Pieniężnej,- prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,- prof. dr hab. Lesław Gajek, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,- prof. dr hab. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,- Sebastian Kolisz, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie,- dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka E. Kwiatkowskiego,- prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,- Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski,- prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,- prof. dr hab. Stanisław Owsiak, profesor UEK, były członek Rady Polityki Pieniężnej,- Monika Piątkowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków,- Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związu Banków Polskich,- Marek Piwowarczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club,- dr Artur Pollok, Prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,- prof. UE dr hab. Jan Pyka, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,- Jacek Rostowski, Minister Finansów RP,- Sabina Salamon, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Rzecznik Grupy Deutsche Bank w Polsce,- Maciej Samcik, Laureat XVI edycji Nagrody,- Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,- Andrzej Stawiarski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,- dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdynii,- Andrzej Szerszeń, Wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,

 

Panel Jury