Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Nominacje do Nagrody

1. Akademickie Radio LUZ

Nominacja za propagowanie Wiedzy o bankowości i ekonomii poprzez programy radiowe „BANKOMAT” emitowane w kilkudziesięciu stacjach radiowych na całym obszarze Polski.

2. Zbigniew Bartuś - dziennikarz „Dziennika Polskiego”
Nominacja za bardzo rzadko uprawianą w polskiej prasie formę: reportaże społeczno-gospodarcze. Na przykładzie czasem pozornie błahych, konkretnych zdarzeń, obok których czytelnik nie mógł przejść obojętnie, ukazuje w sposób klarowny, przekonujący, a przy tym – interesujący – ogólne zjawiska ekonomiczne, pomagając zrozumieć przeciętnemu odbiorcy mechanizmy funkcjonowania gospodarki, wzajemne powiązania między podmiotami mającymi wpływ na gospodarke – od szarych ludzi po wielkie ponadnarodowe koncerny.
Nominacja za wiedze, obiektywizm i nie tylko rzetelne przekazywanie informacji, ale też interesująca analizę opisywanych zjawisk, zaangażowanie w promowanie fachowej wiedzy na temat przedsiębiorczości i ekonomii.

3. Jacek Brzeski - dziennikarz TV Biznes
Nominacja za wieloletnie, bez baczenia na trudności informowania o rzeczywistości giełdowej i uczenie jak poruszać się w sferze papierów wartościowych.

4. Grzegorz Cydejko - publicysta ekonomiczny i polityczny mediów wszelkich (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Klub Dziennikarzy Biznesowych)
Nominacja za popularyzację dyskusji w ramach seminarium „Czwartki u ekonomistów” i przeciwdziałanie mitom w ekonomii.

5. Adam Cymer - Redaktor Naczelny „Nowego Życia Gospodarczego”
Nominacja za uruchomienie cyklu publikacji ekonomicznych kierowanych do młodzieży uczestniczącej w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

6. Paweł Czuryło - dziennikarz „Gazety Prawnej”
Nominacja za artykuły i wywiady dotyczące stanu finansów publicznych. Publikacje Czuryły zawierają ważne treści dla środowisk finansowych w Polsce, są uważnie czytane przez ekonomistów i analityków.

7. Zbigniew Domaszewicz - dziennikarz „Gazety Wyborczej”
Nominacja za to, że jako jeden z pierwszych dziennikarzy prasowych zauważył i docenił potęgę biznesu internetowego, który propaguje w swoich artykułach.

8. Aleksandra Fandrejewska - dziennikarka „Rzeczpospolitej”
Nominacja za popularyzowanie wiedzy o przedsiębiorczości, gospodarce, dociekliwość, rzetelne dziennikarstwo, szeroką znajomość problematyki gospodarczej.

9. Witold Gadomski
dziennikarz „Gazety Wyborczej”
Nominacja za ostre, merytoryczne riposty, za konstruktywną krytykę polityków wpływających na gospodarkę i rynek.

10. Elżbieta Glapiak - dziennikarka „Rzeczpospolitej”
Nominacja za rozjaśnianie i przybliżanie czytelnikom zagadnień dotyczących finansów publicznych i budżetu państwa, uświadamianie politykom finansowych konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji, starania o przejrzyste i niskie podatki dla firm i obywateli, konsekwentne działanie w interesie biznesu.

11. Roman Grzyb - dziennikarz programu I Polskiego Radia
Nominacja za cykl audycji edukacyjnych poświęconych najważniejszym zjawiskom w gospodarce rynkowej połączony ze słuchowiskiem radiowym „Motel w pół drogi” oraz konkursem dla słuchaczy.

12. Marcin Jaworski - dziennikarz „Gazety Prawnej”
Nominacja za artykuły, informacje oraz porady dotyczące rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Marcin Jaworski jest dziś najlepszym dziennikarzem zajmującym się tą problematyką w kraju. Świetnie porusza się w trudnej biznesowo-prawnej materii, bezbłędnie wyławiając informacje ważne dla klientów firm ubezpieczeniowych.

13. Artur Kotwica - dziennikarz „Radia Kraków”
Nominacja za cierpliwe przekładanie na język zrozumiały dla słuchaczy radia zagadnień związanych ze współczesną gospodarką. W szczególności za popularyzowanie wiedzy o ekonomii gospodarstwa domowego, oszczędzaniu i inwestowaniu, znajomości produktów finansowych takich jak np. fundusze inwestycyjne czy różnego rodzaju kredyty. Artur Kotwica jest autorem cyklicznej audycji „Dom na rynku”, w której przedstawia zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości w Małopolsce, a w szczególności zawiłości prawno-finansowych towarzyszących decyzji o kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, takich jak kredyt hipoteczny czy formalności notarialne.

14. Jarosław Królak - dziennikarz „Pulsu Biznesu”
Nominacja za profesjonalizm w analizowaniu zjawisk gospodarczych i walkę o racjonalne przepisy prawa gospodarczego.

15. Kuba Kurasz - kierownik działu Finanse w „Gazecie Prawnej”
Nominacja za wywiady przeprowadzane w Gazecie Prawnej ze znanymi postaciami polskiego i międzynarodowego biznesu.

16. Wiktor Legowicz - dziennikarz „Polskiego Radia” Program III, autor „Informatora Ekonomicznego”
Nominacja za rozległą wiedzę, umiejętność zainteresowania słuchacza tematyka ekonomiczno-gospodarczą, mówienie o ekonomii w sposób jasny, ciekawy i bliski nawet tym, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z tego zakresu.

17. Michał Macierzyński - dziennikarz portalu finansowego „Bankier.pl”
Nominacja za przybliżanie zagadnień z dziedziny bankowości szerokiemu gronu odbiorców oraz szybkie i nieustanne informowanie profesjonalistów z branży bankowej o wydarzeniach i zmianach zachodzących na rynku.

18. Piotr Miączyński oraz Leszek Kostrzewski - dziennikarze „Gazety Wyborczej”
Nominacja za serię tekstów o problemach przedsiębiorców, które choć nie noszą nazwy „pakietu Miączyńskiego i Kostrzewskiego” to przyniosły polskim właścicielom firm więcej pożytku niż szumnie zapowiadane pakiety rządowe.

19. Marek Misiak - dziennikarz „Naszego Rynku Kapitałowego” oraz „Nowego Życia Gospodarczego”
Nominacja za niestrudzoną popularyzację wiedzy o gospodarce oraz systematyczne prezentowanie i komentowanie głównych trendów w gospodarce.

20. Tadeusz Mosz - publicysta ekonomiczny
Chociaż był już laureatem Nagrody im. E. Kwiatkowskiego w 2003 roku, za multimedialne myślenie – czyli popularyzowanie wiedzy o gospodarce i ekonomii nie tylko w telewizji i prasie ale także w internecie – felietony na portalu „Interia.pl” (mosz.interia.pl). Nominacja za audycję „Co mnie dziwi” w Radio Pin.

21. Agata Nowakowska - dziennikarka „Gazety Wyborczej”
Nominacja za umiejętność przeliczania na konkretne budżetowe pieniądze każdego, nawet najbardziej populistycznego pomysłu i nieustanne przypominanie, że za obietnice polityków „pan płaci, pani płaci – społeczeństwo płaci”.

22. Katarzyna Ostrowska - dziennikarka działu Ekonomia i Rynek „Rzeczpospolitej”
Nominacja za dogłębne analizowanie sytuacji finansowej samorządów, konsekwentne wdrażanie reformy emerytalnej i wskazywanie słabych punktów proponowanych przez decydentów rozwiązań organizacyjnych i prawnych, systematyczne monitorowanie rynku produktów finansowych.

23. Łukasz Pałka - obecnie dziennikarz dziennika „Polska”, w 2006 roku „Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej”
Nominacja za przybliżanie lokalnym społecznościom zrozumiałym językiem niełatwych do zrozumienia spraw związanych w bankowością, giełdą i finansami.

24. Marcin Piasecki - redaktor naczelny „The Wall Street Journal Polska”
Nominacja za umożliwienie czytelnikom spojrzenia na polską i światową gospodarkę nie tylko z polskiej perspektywy.

25. Paweł Pietkun - dziennikarz „Gazety Bankowej”
Nominacja za cykl publikacji o firmie „Provident”, który nie tylko miał walory informacyjne, ale także charakter interwencyjny. Przyczynił się do podniesienia wiedzy czytelników o rynku pożyczkowym i skłonił firmy do zmiany stanowiska wobec klientów.

26. Maciej Rybiński - dziennikarz „Wprost” (dawnej „Dziennika”)
Nominacja za konsekwentne komentowanie rzeczywistości ekonomicznej, edukacje czytelników w kwestiach gospodarczych i niesztampowy język felietonów.

27. Joanna Solska - redakcja „Polityki”
Nominacja za konsekwentne obnażanie dwuznacznych związków między wielkim biznesem a politykami i instytucjami państwowymi.

28. Robert Stanilewicz - dziennikarz TVN24
Nominacja za program „Portfel” nowatorsko i prosto pokazujący, jak najlepiej zarządzać własnymi finansami, co w dzisiejszym świecie jest bardzo ważne.

29. Piotr Stasiak - dziennikarz działu ekonomicznego „Polityki”
Nominacja za wieloletnie skuteczne popularyzowanie wiedzy o polskim rynku finansowym i kredytowaniu budownictwa.

30. Wojciech Szeląg - dziennikarz „TV Biznes”
Nominacja za pionierską pracę na rzecz informacji i refleksji o rzeczywistości ekonomicznej RP i świata, oraz wykreowania dziesiątków programów telewizyjnych poświęconych tej problematyce.

31. Marek Tejchman - dziennikarz „Tok Fm” oraz „TVN CNBC”
Nominacja za rzetelne i cierpliwe tłumaczenie słuchaczom i widzom na czym polega ekonomia i dlaczego jest ona ważna.
Nominacja za mozolny trud codziennego informowania o najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych w kraju i na świecie a także celne komentarze i wyjaśnienia skomplikowanych związków zachodzących w gospodarce.

32. Piotr Wardziak - dziennikarz, reporter „Radia Pin”
Nominacja za materiały reporterskie w programie Dobry Program Gospodarczy.

33. Joanna Wrześniewska-Zygier - dziennikarka „TV Biznes”
Nominacja za pionierską pracę na rzecz informacji i refleksji o rzeczywistości ekonomicznej RP i świata, oraz wykreowania dziesiątków programów telewizyjnych poświęconych tej problematyce.

34. Zbigniew Zwierzchowski - dziennikarz „Rzeczpospolitej”
Nominacja za wieloletnią, niezależną pracę na rzecz sektora nowych technologii w Polsce.

35. Wojciech Żurawski - dziennikarz „Reuters Polska”
Nominacja za umiejętność pokazania każdego lokalnego wydarzenia w gospodarce i ekonomii w szerokim kontekście zglobalizowanej gospodarki. Objaśnia w ten sposób rzeczywistość jako stały komentator publicystycznego pasma „Czas na komentarz” na antenie Radia Kraków.

Panel Jury