Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Posiedzenie Kapituły

 

Posiedzenie Kapituły XII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego za rok 2006 odbyło się 25 października 2007 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Zwyczajowo rozstrzygnięcie konkursu odbywało się we wrześniu, a uroczyste wręczenie Nagrody – podczas inauguracji kolejnych lat akademickich. Mając na uwadze działania w sprawie zmiany nazwy Uczelni, postanowiono przesunąć terminy związane z przebiegiem tegorocznej edycji Nagrody im.Kwiatkowskiego tak, aby konkurs w całości został przeprowadzony już przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wysokość Nagrody, której Mecenasem i fundatorem jest Deutsche Bank,wyniosła 3 tys. dolarów amerykańskich. Nominowanych do wyróżnienia dziennikarzy zgłaszali członkowie kapituły nagrody, a wybór laureata nastąpił w czasie posiedzenia Jury Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W tegorocznym posiedzeniu Kapituły Nagrody udział wzięli Rektor UEKprof. dr hab. Ryszard Borowiecki oraz 17 przedstawicieli mediów, światabiznesu, nauki oraz UMK spośród poniższego grona członków Kapituły:


1. Prof. Dr hab. Ryszard Borowiecki „Rektor UEK”
2. Zbigniew Mamys „Gazeta Wyborcza”
3. Marcin Kopeć „Urząd Miasta Krakowa”
4. Bogusław Chrabota „Polsat”
5. Sławomir Górecki „TVP”
6. Sylwia Zadrożna „Polskie Radio”
7. Tomasz Lachowicz „Gazeta Krakowska”
8. Mariusz Bartkowicz „Radio Kraków”
9. Łukasz Korycki „Gazeta Prawna”
10. Jerzy Sądecki „Rzeczpospolita”
11. Dorota Bogucka „Gazeta Bankowa”
12. Andrzej Kozioł „Dziennik Polski”
13. Marek Piwowarczyk „BCC”
14. Artur Pollok „PTE”
15. Przemysław Wiśniewski „Związek Banków Polskich”
16. Natalia Chodorowska „Krajowa Izba Gospodarcza”
17. Józef Klasa „Izba Przemysłowo Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce”
18. Joanna Zaręba „Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych”
19. Sabina Salamon „Deutsche Bank”
20. Ludwik Sobolewski „GPW”
21. Kazimierz Krupa „Forbes”
22. Krystyna Mokrosińska „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich”
23. Jerzy Baczyński „Polityka”
24. Grzegorz Błażewicz „Interia.pl”
25. Arkadiusz Osiak „Money.pl”
26. Marcin Dziadkowiak „Bankier.pl”


Celem posiedzenia Kapituły XII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego było przedstawienie nominacji nadesłanych przez Członków Kapituły oraz wyłonienie z grona Kapituły Jury, które ma wybrać tegorocznego laureata Nagrody.

Zadecydowano o wyborze Jury w składzie:


1. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Dorota Bogucka - Zastępca Redaktora Naczelnego "Gazety Bankowej"
3. Tomasz Lachowicz - p.o. Redaktor Naczelny "Gazety Krakowskiej"
4. dr Artur Pollok - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
5. Zbigniew Mamys - zastępca Redaktora Naczelnego krakowskiego dodatku "Gazety Wyborczej"
6. Jerzy Sadecki – redaktor dziennika "Rzeczpospolita"
7. Andrzej Stawiarski – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – oddział Kraków
8. Przemysław Wiśniewski – Doradca Prezesa Związku Banków Polskich


Ukonstytuowane Jury wybierze laureata XII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego. Jego posiedzenie zaplanowane zostało na dzień 23 listopada 2007 r. Uroczyste wręczenie Nagrody Laureatowi nastąpi 4 grudnia 2007 r.

 

Panel Jury