Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Werdykt Jury

 

Już po raz dwunasty wybrany został laureat prestiżowej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za wybitne osiągnięcia dziennikarskie o tematyce ekonomicznej.


W dniu 26 listopada 2006 roku o godzinie 12.00 odbyło się posiedzenie Jury XII edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za 2006 rok. Na posiedzeniu obecni byli:


1. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (przewodniczący Jury),
2. Dorota Bogucka - Zastępca Redaktora Naczelnego "Gazety Bankowej",
3. Tomasz Lachowicz - p.o. Redaktor Naczelny "Gazety Krakowskiej",
4. dr Artur Pollok - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
5. Zbigniew Mamys - zastępca Redaktora Naczelnego krakowskiego dodatku "Gazety Wyborczej",
6. Jerzy Sadecki – redaktor dziennika "Rzeczpospolita",
7. Andrzej Stawiarski – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – oddział Kraków,
8. Przemysław Wiśniewski – Doradca Prezesa Związku Banków Polskich.Nieobecna była Sabina Salamon - Rzecznik Prasowy Deutsche Bank PBC S.A. - Mecenasa Nagrody.

Jury zadecydowało o przyznaniu Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za 2006 rok Markowi Misiakowi – dziennikarzowi „Naszego Rynku Kapitałowego” oraz „Nowego Życia Gospodarczego” za niestrudzoną popularyzację wiedzy o gospodarce oraz systematyczne prezentowanie i komentowanie głównych trendów w gospodarce.

Serdecznie Gratulujemy!

 

Panel Jury