Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Nominacje do Nagrody

1. Piotr Aleksandrowicz – „Newsweek”. Nominacja za tekst „I prawda, i fałsz”, opublikowany w „Newsweeku” nr 40 z 2007 r. Artykuł ten wykazuje ogromną rzetelność dziennikarską autora, który oceniając sytuację gospodarczą w Polsce, nie uległ ani autopromocji rządu, ani nadmiernemu krytycyzmowi wielu analityków. Jednocześnie tekst w sposób syntetyczny i przystępny analizuje plusy i minusy gospodarki.

2. Grzegorz Cydejko – „Forbes”. Nominacja za całokształt twórczości dziennikarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki ekonomicznej na łamach miesięcznika „Forbes”. Teksty dotyczące m.in. rynku paliwowego i finansów publicznych mają walor nie tylko informacyjny, ale także edukacyjny. Są przejrzyste i napisane dobrą polszczyzną. Wyważone i obiektywne komentarze red. Cydejki pozwalają czytelnikom i słuchaczom na wyrobienie sobie własnego zdania i spojrzenie na gospodarkę polską w kontekście uwarunkowań międzynarodowych. Godna zauważenia jest również działalność popularyzująca wiedzę w środowisku dziennikarskim. W 2007 r. Grzegorz Cydejko kontynuował cykl spotkań w Klubie Dziennikarzy Biznesowych, na które zapraszał wiele znaczących osób. W spotkaniach każdorazowo brało udział kilkudziesięciu również młodych dziennikarzy. Prowadząc dyskusje publiczne, redaktor Cydejko dobiera gości według klucza merytorycznego i wobec wszystkich zachowuje profesjonalny jednakowy dystans, dzięki czemu debaty są zawsze apolityczne.

Redaktor Grzegorz Cydejko jest publicystą ekonomicznym, twórcą i prezesem Klubu Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jako publicysta i komentator celnie przedstawia problemy ekonomiczne w kontekście politycznym i społecznym. Obok działalności dziennikarskiej, poprzez Klub Dziennikarzy Biznesowych SDP, zajmuje się edukacją ekonomiczną, organizuje dyskusje i spotkania poświęcone aktualnym problemom gospodarczym.
r
3. Adam Cymer – „Nowe Życie Gospodarcze”. Redaktor Adam Cymer od 15 lat kieruje czasopismem „Nowe Życie Gospodarcze”, które upowszechnia polską myśl ekonomiczną, inicjuje debaty nt. kształtu edukacji ekonomicznej (Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej) i studiów ekonomicznych w Polsce (seria publikacji „Edukacja dla przyszłości”). Jest autorem wielu ważnych artykułów i cennych inicjatyw.

4. Irena Dryll – „Nowe Życie Gospodarcze”. Nominacja za fachowe komentarze dotyczące rynku pracy, spraw pracowniczych oraz polityki społecznej.

5. Marcin Jaworski – „Gazeta Prawna”. Jest znakomitym dziennikarzem zajmującym się tematyką ubezpieczeniową. Pisze fachowe i jednocześnie przystępne dla czytelników teksty. Jego artykuły bardzo często są materiałami czołówkowymi, otwierającymi gazetę. Jest jednym z najczęściej cytowanych przez inne media dziennikarzy „Gazety Prawnej”.

6. Katarzyna Karpa-Świderek – TVN CNBC. Nominacja za przybliżanie tematyki ekonomicznej i giełdowej w przystępny sposób, za profesjonalizm, język i wiedzę.

7. Marcin Kowalski – TVN CNBC Biznes. Nominacja za udany debiut radiowca na antenie telewizyjnej (TVN CNBC Biznes), za zachowanie profesjonalizmu, rzetelności i świeżego spojrzenia.

8. Andrzej Kublik – „Gazeta Wyborcza”. Nominacja za fachowe analizy dotyczące sektora energetycznego i jego roli w gospodarce.

9. Robert Lidke – redaktor naczelny „Gazety Prawnej”. Dziennikarz ze znaczącym dwudziestoletnim dorobkiem organizacyjnym i publicystycznym w Polskim Radiu. Współtwórca programu ekonomicznego „Radio Biznes” – jedynego programu ekonomicznego na falach polskiego radia. Od ponad roku problematyka ekonomiczna i finansowa prezentowana jest na łamach „Gazety Prawnej”, której redaktorem naczelnym jest red Robert Lidke. „Gazeta Prawna” stała się po roku działalności Roberta Lidke tytułem opiniotwórczym i cytowanym, zastępując tym samym dziennik „Rzeczpospolita”. Prezentując kandydaturę red. Lidke, środowisko bankowe pragnie podkreślić, że działalność dziennikarska i organizacyjna w dziele prezentacji tematyki ekonomicznej na najwyższym poziomie, co staje się już bardzo rzadkie, zwłaszcza w mediach tradycyjnych zasługuje na szczególną uwagę i wysoką ocenę.

10. Michał Macierzyński – portal finansowy Bankier.pl. Nominacja za przybliżanie zagadnień z dziedziny bankowości szerokiemu gronu odbiorców oraz za szybkie i nieustanne informowanie profesjonalistów z branży bankowej o wydarzeniach i zmianach zachodzących na rynku.

11. Paweł Majtkowski – Expander.pl. Nominacja za teksty przybliżające zagadnienia związane z szeroko pojętymi finansami osobistymi, szczególnie rynkiem i ofertą kredytów hipotecznych. Za połączenie wysokiego poziomu merytorycznego z językiem przystępnym dla szerokiego grona czytelników.

12. Daniel Matolicz – RMF FM. Nominacja za rzetelne i przystępne przybliżanie społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, popularyzację informacji i wiedzy o roli, zadaniach i działalności banków oraz innych instytucji rynku finansowego, zdolność pokazania problemów sektora bankowego i finansowego w sposób obrazowy, audycje przyczyniające się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

13. Krystyna Milewska – dziennikarz niezależny. Nominacja za fachowe analizy rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej państwa.

14. Leszek Misiak – „Gazeta Polska”. Nominacja za artykuły na temat Fabryki Frakcjonowania Osocza, które w sposób obiektywny i dociekliwy pokazywały patologie w polskiej gospodarce na styku władzy publicznej z biznesem. W swojej działalności dziennikarskiej Leszek Misiak wielokrotnie podejmował trudne i społecznie ważne tematy gospodarcze.

15. Paweł Pietkun – „Gazeta Bankowa”. Nominacja za cykl artykułów na temat fuzji Pekao z BPH. Artykuły te w sposób rzetelny i obiektywny, a jednocześnie bardzo dociekliwy pokazują mechanizmy przekształceń własnościowych w sektorze bankowym, wnoszą zupełnie nowe wątki do debaty publicznej na temat dostępu do informacji o tym, jak wyglądają procesy łączenia banków. Mają także walor edukacyjny, ponieważ informują, jakich zachowań i sytuacji mogą się spodziewać klienci banków.

16. Robert Stanilewicz – TVN CNBC. Nominacja za przybliżanie w zrozumiały i przystępy sposób trudnych spraw związanych z bankowością, giełdą i ubezpieczeniami zarówno dla profesjonalistów, jak i osób niemających na co dzień związku z branżą finansową.

17. Wojciech Szeląg – Polsat News. Nominacja za program „Wybierz gospodarkę”.

18. Cezary Szymanek – Radio PiN 102 FM. Nominacja za stworzenie jedynego w Polsce formatu radiowego dziennikarstwa ekonomicznego – rzetelnego i profesjonalnego.

19. Danuta Walewska – „Rzeczpospolita”. Specjalistka od światowych wydarzeń ekonomicznych, autorka licznych wywiadów dotyczących rynku ropy, makroekonomii, motoryzacji i bieżących wydarzeń ekonomicznych. Dziennikarka o wyjątkowo dużej wiedzy i doświadczeniu.

20. Piotr Wardziak – Radio PiN. Nominacja za zawsze aktualne informacje o rozwoju polskiej przedsiębiorczości

21. Bartosz Wejnar – Radio PiN. Nominacja za przystępną prezentację tematyki ekonomicznej na antenie radiowej.

22. Łukasz Wilkowicz – „Parkiet”. Od lat pisze o sytuacji makroekonomicznej Polski, przenikliwie analizując m.in. zagadnienia polityki monetarnej. Co miesiąc zbiera prognozy makroekonomiczne analityków rynkowych i właśnie te prognozy stają się punktem odniesienia dla pojawiających się później wskaźników gospodarczych.

23. Sylwia Zadrożna – Program 1 Polskiego Radia. Nominacja za audycje ekonomiczne w cyklu „Biznes w Jedynce”.

Panel Jury