Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Posiedzenie Kapituły

 

Relacja z posiedzenia Kapituły XIII edycji Nagrody.

We wtorek 9 września 2008r., o godz. 11.30, w Sali Senackiej naszej Uczelni odbyło się posiedzenie Kapituły tegorocznej XIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego, w którym wzięli udział:


1. prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK (przewodniczący Jury),
2. Dorota Bogucka – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”,
3. Adam Cymer – redaktor naczelny „Nowego Życia Gospodarczego”,
4. Marcin Dziadkowiak – redaktor naczelny portalu Bankier.pl,
5. Zbigniew Gajewski – dyrektor Departamentu PR Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
6. Andrzej Knapik – prezes Zarządu Radia Kraków SA,
7. Barbara Kuśnierz – sekretarz redakcji „Rynku Kapitałowego”,
8. Robert Lidke – redaktor naczelny „Gazety Prawnej”,
9. Renata Lisowska – rzecznik prasowy UMK,
10. Rafał Mandes – dyrektor Działu Biznes Grupy Onet.pl SA,
11. Monika Matlak – wicedyrektor Biura Promocji i Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
12. Wojciech Pelowski – dziennikarz „Gazety Wyborczej”,
13. dr Artur Pollok – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
14. Adam Rymont – zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego”,
15. Jerzy Sadecki – korespondent dziennika „Rzeczpospolita”,
16. Sabina Salamon – dyrektor Departamentu Komunikacji Deutsche Bank,
17. Andrzej Stawiarski – Prezes Oddziału Krakowskiego SDP,
18. Rafał Szafran – zastępca dyrektora ds. Informacji RMF FM,
19. Przemysław Wiśniewski – doradca prezesa Związek Banków Polskich.


W czasie spotkania wybrano członków Jury, których zadaniem będzie wyłonienie jednego laureata Nagrody spośród 23 zaakceptowanych przez Kapitułę kandydatów, zgłoszonych przez kolegia redakcyjne gazet, czasopism, portali internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych, instytucje biznesowe i naukowe.

W Jury XIII edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zasiądą:


1. prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Dorota Bogucka – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”
3. Zbigniew Gajewski – dyrektor Departamentu PR Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
4. Renata Lisowska – rzecznik prasowy UMK
5. Monika Matlak – wicedyrektor Biura Promocji i Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
6. dr Artur Pollok – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
7. Sabina Salamon – dyrektor Departamentu Komunikacji Deutsche Bank
8. Andrzej Stawiarski – Prezes Oddziału Krakowskiego SDP
9. Przemysław Wiśniewski – doradca prezesa Związek Banków Polskich


W części końcowej posiedzenia wśród członków Kapituły wywiązała się, zainspirowana przez prof. dr. hab. Romana Niestroja – Rektora UEK, ożywiona dyskusja, dotycząca możliwych zmian w regulaminie oraz zasadności i sposobu rozszerzenia formuły Nagrody. Zgłoszone dotychczas wnioski oraz propozycje, które zostaną nadesłane drogą mailową, zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad ostatecznym kształtem regulaminu Nagrody.

Posiedzenie Jury XIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego zaplanowano na dzień 23 września 2008 r., o godz. 11.30, w sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Panel Jury