Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Nominacje do Nagrody

1. Jacek Żakowski – „Polityka”, nominowany za całokształt publikacji i wywiadów w Niezbędniku Inteligenta Polityki w 2008 r.

2. Mikołaj Kunica – „TVN CNBC Biznes”, nominowany za program Rynki Dnia

3. Marcin Musiał – Zespół Gospodarki „PAP”, nominowany za newsy i informacje dotyczące budżetu państwa i podatków pisane w sposób jasny i przystępny. Red Marcin Musiał jest wybitnym znawcą tej tematyki. Jego depesze dotyczące skomplikowanych problemów ważnych dla podatników są często przytaczane przez media.

4. Michał Zieliński – „Wprost”, nominowany za konsekwencję w prezentowaniu rynkowego punktu widzenia na gospodarkę i realizację w praktyce poglądu L von Misesa, że prawda poza walorem prawdziwości musi mieć jeszcze walor atrakcyjności żeby się mogła obronić.

5. Miłosz Węglewski – „Newsweek Polska”, nominowany za publikacje z IV kwartału ub. roku, analizujące i prognozujące wydarzenia na światowych i krajowych rynkach finansowych.

6. Wojciech Surmacz – „Newsweek Polska”, nominowany za całokształt pracy, głównie za artykuły dotyczące biznesu i dotacji unijnych.

7. Krzysztof Stępień – „Gazeta Giełdy Parkiet”, nominowany za tekst "Widmo mocniejszej przeceny zawisło nad naszą giełdą", Gazeta Giełdy Parkiet, 10.06.2008r

8. Irena Dryll - „Nowe Życie Gospodarcze”

9. Danuta Walewska – „Rzeczpospolita”

10. B. Olszewska, M. Sępiak - „TVP POLONIA”, nominowane za cotygodniowy filmowy magazyn gospodarczy BIZNES Z GWARANCJĄ ukazujący się na antenie TVP Polonia od kwietnia 2007 roku. Program ma na celu promowanie Polski jako kraju gdzie warto inwestować. Jego autorzy pokazują zjawiska zachodzące w polskiej gospodarce nie uciekając od trudnych tematów związanych między innymi z kryzysem finansowym i gospodarczym. Starają się skupiać na oryginalnych pomysłach, które mają przeciwdziałać zaistniałej sytuacji a nie tylko ostrzegać przed negatywnymi skutkami recesji czy zapaści gospodarczej. W magazynie autorzy promują sylwetki ludzi przedsiębiorczych, którzy potrafią wykorzystać własny potencjał i inwencję w biznesie. Pokazują także przykłady polskich i zagranicznych firm, które zainwestowały w Polsce. 20 minutowy magazyn gospodarczy BIZNES Z GWARANCJĄ ukazuje się na satelitarnej antenie TVP SA TVP Polonia w każdy wtorek z wyjątkiem wakacji około godziny 22 00 i jest dwukrotnie powtarzany. BIZNES Z GWARANCJĄ jest skierowany przede wszystkim do telewidzów za granicą ale cieszy się też zainteresowaniem widzów w kraju o czym świadczą liczne telefony maile i listy do redakcji. Telewidzowie podkreślają, iż cenią program za to że pokazuje on jak bardzo na korzyść zmieniła się Polska w ciągu ostatnich kilkunastu lat i to nie tylko w dużych miastach ale przede wszystkim co niezwykle ważne na prowincji. BIZNES Z GWARANCJĄ dostał dwukrotnie nagrodę w ogólnopolskim konkursie form dokumentalnych o tematyce gospodarczej BAZAR w Poznaniu na MTP.

11. Agnieszka Łakoma – „Rzeczpospolita”, nominowana za analityczne teksty na temat sektora paliwowego.

12. Maciej Samcik – „Gazeta Wyborcza”, nominowany za formułowane przystępnym językiem teksty poświęcone lokowaniu pieniędzy.

13. Magdalena Cenker – „TV Biznes”, nominowana za newsy i reportaże o tematyce ekonomicznej emitowane na antenie TV Biznes.

14. Wojciech Wojnowski – „UE-Fundusze Strukturalne”, nominowany za wywiad z dr Czesławą Rudzką-Lorentz, dyrektorem Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący roli systemu kontroli we wdrażaniu i rozliczaniu funduszy unijnych. Wywiad pt Fundusze pod kontrolą ukazała się w miesięczniku UE Fundusze Strukturalne Nr 1 styczeń 2008 r Odpowiednio zadane pytania skłoniły rozmówcę do dokładnego wyjaśnienia znaczenia systemu kontroli i audytu dla beneficjentów funduszy unijnych Ponadto autor na łamach miesięcznika propaguje i wyjaśnia znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju polskiej gospodarki zarówno przedsiębiorców, samorządów i rolników.

15. Zbigniew Bartuś – „Dziennik Polski”, nominowany za rzeczową analizę problemów i wyzwań przed którymi stoi polska gospodarka tj energetyka i infrastruktura drogowa.

16. Michał Zieliński – „Wprost”, nominowany za artykuł "Dlaczego rosną ceny?”

17. Beata Kalinowska – „Rzeczpospolita”, nominowana za artykuły na temat zawiłej i trudnej problematyki rynku nieruchomości, które dociekają istoty jego specyfiki. Walorem artykułów Dziennikarki są ich wartości poznawcze, które pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.


18. Bogusław Półtorak – „Bankier.pl S.A.”, nominowany za cykl artykułów obejmujących problematykę zachowań osób indywidualnych, szczególnie kredytobiorców, a także bardziej zaawansowane analizy stanu sektora finansowego i wyzwań przed nim stojącymi w trudnych czasach kryzysu finansowego. Publikacje zapoczątkowane przez tekst Jak w trudnych czasach trzymać koszty kredytu pod kontrolą? Jak ratować zdolność kredytową w czasach kryzysu?, a kontynuowane w takich opracowaniach, jak Wprowadzamy euro, ale po co?, aż po U źródeł kryzysu płynności rynków finansowych i Reanimacja rynków finansowych kosztuje coraz więcej zostały pomyślane z jednej strony, jako opracowania publicystyczne, które jednocześnie są mocno oparte o podstawowe zasady ekonomii. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, która ma walory aplikacyjne w tak trudnych warunkach gospodarczych, jakich jesteśmy współcześnie świadkami wydaje się mocną stroną zgłaszanego do nagrody dorobku. Artykuły trafiają zarówno do tzw. przeciętnego Czytelnika, ale również do specjalistów. Autor jest doktorem nauk ekonomicznych, pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego i głównego ekonomisty Bankier.pl S.A.


19. Sylwia Chmielarz – „PR Wrocław”, nominowana za wnikliwość w dociekaniu problematyki gospodarczej, która dotyczy przedsiębiorców i osoby indywidualne nie związanych z sektorem finansowym.


20. Magdalena Lemańska – „Rzeczpospolita", nominowana za systematyczne przybliżanie Polakom świata i ekonomii nowych mediów w Polsce i zagranicą.


21. Marek Tejchman – „TVN CNBC Biznes”, nominowany za rzetelne dziennikarskie podejście i rzeczowe komentarze szerokiego spektrum codziennych tematów ekonomicznych pomagające zrozumieć współczesne zagadnienia gospodarcze”


22. Paweł Sołtys – „Polskie Radio PR III”, nominowany za nowatorskie podejście do radiowych programów ekonomicznych tworzące nowa jakość w polskim eterze.


23. Wojciech Szeląg – „Polsat News”, nominowany za stworzenie redakcji biznesowej w nowym kanale informacyjnym. Prosty i rzeczowy sposób przekazywania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych w kraju i na świecie. Nominowany za program "Wybierz Gospodarkę".


24. Anna Kolmer – „Polskie Radio Szczecin SA”, nominowana za rzetelność, wiedzę, kompetencje, rzeczowe przekazywanie informacji dotyczących spraw ekonomiczno społecznych naszego regionu. W godzinnym Magazynie Gospodarczym emitowanym raz w tygodniu wykorzystując różne formy radiowe przybliża mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego wiedze z zakresu ekonomii i prawa.


25. Witold Orłowski - „Gazeta Wyborcza”


26. Elżbieta Glapiak – „Rzeczpospolita”, nominowana za m.in. rzetelne i wiarygodne teksty na temat stanu polskich finansow publicznych. Za pierwszy tekst luty 2009 na temat rozmow rządu z MFW na temat pożyczki dla Polski oraz pierwszy na rynku tekst o groźbie pogłębiającego się kryzysu budżetowego


27. Cezary Szymanek - „Radio Pin”, „Rzeczpospolita”, nominowany za najlepsze w eterze radio ekonomiczne oraz za udzial w wywiadach rzeczpospolitej i Radia Pin

Panel Jury