Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Jury Nagrody- Dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,- Zbigniew Bartuś, Laureat XIV edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego,- Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów,- Dr Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,- Dr inż. Leszek Czarnecki, Przedsiębiorca i główny akcjonariusz Getin Holding S.A.,- Jacek Drabik, Country Manager Motorola Polska,- Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej Giełdy Papierów Wartościowych,- Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,- Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,- Paweł Gniadek, Dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR Tauron Polska Energia S.A.,- Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,- Marek Grodziński, Dyrektor Capgemini BPO,- Prof. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha,- Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej,- Sebastian Kolisz, Dyrektor Małopolski Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,- Tomasz Konik, Partner Deloitte,- Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski,- Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,- Michał Mastalerz, Partner Zarządzający oddziałem biura PricewaterhouseCoopers w Krakowie,- Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,- Roman Młodkowski, Redaktor Naczelny TVN CNBC Biznes,- Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego,- Prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,- Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki RP,- Monika Piątkowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków,- Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,- Prof. AE, dr hab. Jan Pyka, Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach,- Dr Andrzej Rzońca, Członek Rady Polityki Pieniężnej,- Sabina Salamon, Dyrektor Departamentu Komunikacji Deutsche Bank PBC SA,- Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający Hewitt Associates,- Andrzej Stawiarski, Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,- Artur Waliszewski, Dyrektor Google Polska,- Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu Polska Grupa Energetyczna,

Panel Jury